ANASAYFA / HİZMETLER / Danışmanlık
Yazdır
ANASAYFA / HİZMETLER / Danışmanlık
Yazdır

Danışmanlık

Sosyal Yatırım Etki Ölçümü (SROI) : Bir çok şirket içerisinde faaliyet gösterdiği topluma değer katabilmek amacıyla sosyal yatırımlar yapmaktadır. Sorun şu ki bu yatırımların etki ölçümlemesi ne yatırım öncesi ne de sonrasında yapılmamaktadır. Bu da gereksiz ve yanlış yatırım yapma riskini ortaya çıkartıyor. Şirketlerin hem finans kaynağı hem insan kaynağı açısından kayıba uğramasına neden olabiliyor. Doğru ve etkili sosyal yatırımların ölçümlemesi nedenle önem taşımaktadır. Bu ölçümleme yatırım sonrası değerlendirme niteliğinde yapılabildiği gibi, ileriye yönelik tahmin niteliğinde de yapılabilir.

Sosyal Yatırım Etki Ölçümü zorlu bir süreçtir. Doğru data birikim sistemi, birincil paydaş işbirliği, sonuç değerlemesi ve ölçümü, temel muhasebe ve finans bilgisi gerektirmektedir.

Atlı Enerji sosyal yatırım etki ölçümü yapabilen Türkiyedeki tek danışmanlık şirketidir.

 

Sürdürülebilirlik Endeksi : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2013’ün ikinci çeğreğinde Sürdürülebilirlik Endeksini devreye sokmaya hazırlanıyor. Dünyadaki sürdürülebilirlik endeks örnekleri incelendiği zaman, örneğin Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, daha çok yatırımcının bu endekste işlem gören firmaları tercih ettiği görülüyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören firmaların talebe bağlı olarak hisse değerlerinde artış da göze çarpıyor. Bunun en önemli nedeni endeksde yer alan firmaların sürdürülebilirlik maliyetlerini ve risklerini en aza indirmelerini veya elimine etmelerini sağlayacak stratejileri ile başarılı uygulamaları olmasıdır. Endeksde yer alamya hak kazana firmaların uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal bakış açılarını iş süreçlerine entegre edebildiklerini, Tyine uzun vadede ekonomik ve finansal hesap verebilirliği sağlayabildiklerini, kurumsal yönetim için yüksek standartlar belirlediklerini, paydaşlarıyla ortak çalıştıklarını, insan kaynaklarını etkin kullandıklarını, ve tüm bu uygulamalarını şeffaf bir şekilde raporlayarak kamuoyu ile paylaştıklarını görüyoruz.

Günümüzün ağır rekabet içeren pazarında şirketlerin yakın zamanda devreye girecek olan İstanbul Menkul Kıtmeyler Borsası Sürdürülebilirlik Endeksi’ne katılabilecek düzeye gelme konusunda hazırlıklı olmalıdırlar.

Atlı Enerji olarak şirketinizi geleceğe hazırlamak için sizlere hizmet veriyoruz.

İnsan Hakları : İş sağlığı ve güvenliği, sendika ilişkileri, ve insan kaynakları konularını içeren İnsan Hakları şirketlerin değerini arttırmada büyük öneme sahiptir. İnsan Hakları stratejisi ve politikası oluşturmak risk ölçümünü ve bu risklerin en az seviyeye indirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra çalışan bağlılığı, şirket bilinirliği, mobbingin düşürülmesi ve bir çok durumda ortaya çıkabilecek olan yaptırımların önüne geçilmesini sağlar.

Şirketlerin faaliyet alanlarının farklılığı ve şirket kültürü insan hakları stratejisini ve politikasını parmak izi gibi o şirkete özel kılar. Bu nedenle, insan hakları stratejisinin ve politikasının şirketlerin faaliyet gösterdiği alana uygun yapılması gerekmektedir.

Atlı Enerji şirketlere insan hakları stratejilirini ve politikalarını oluşturmalarında, iletişimini yapmalarında ve raporlamalarında destek olmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) : Günümüzde halen şirketlerin hayır işleri ile kurumsal sosyal sorumluluk kavramları arasındaki farklılıkları konusunda karmaşa yaşadıkları görülüyor. Hayır işleri toplum için büyük değer taşımakla birlikte şirketlere değer katan kurumsal sosyal sorumluluktur. Kurumsal sosyal sorumluluğu iş süreçlerine entegre etmek risk yönetimi ve maliyetlerin düşmesi gibi ekonomik sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyan faydalar sağlar. Kurumsal sorumluluk yönetimi şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını yükselterek şirketlerin değerini arttırır.

Atlı Enerji doğru strateji kurma ve kurumsal sosyal sorumluluk yönetiminde hizmet vermektedir.

Danışmanlık