ANASAYFA / HAKKIMIZDA
Yazdır
ANASAYFA / HAKKIMIZDA
Yazdır

HAKKIMIZDA

Küresel ısınma,toplumları fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya zorlamaktadır. İklim değişikliğinin yanısıra, nüfus artışı, artan enerji fiyatları, enerji güvenliği sorunları, enerjide dışa bağımlılık gibi sorunlar elimizi çabuk tutmamızı gerektiyor. Çevreye ve toplum yaşantımıza daha fazla önem veren sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmalıyız. Ancak bu dönüşüm sırasında ekonomilerde oluşabilecek olumsuzlukların farkında olmak ve bunların önüne geçilmesi için çaba sarfedilmelidir.

Atlı Enerji olarak amacımız, sürdürülebilirlik hizmetlerimiz , yenilenebilir enerji ürünleri ve teknolojileriyle Türkiye ekonomisine ve doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmektir.

Sürdürülebilirlik , karbon emisyonları, sosyal sorumluluk gibi kavramları önümüzdeki dönemlerde daha sıklıkla duyacağız. Şirketler ve kurumlar bu kavramlar üzerinde durmak, bütçe ayırmak , bünyelerinde özel departmanlar kurmak ve paydaşları bu konudaki çalışmalarından haberdar etmek gerekliliği duyacaklar. Yeterli özeni göstermeyenler ise yönetmeliklere, mevzuatlara uymak konusunda sıkıntılar yaşayacak, pazar payında kayıplarla karşılabilecektir.Sürdürülebilirlik , şu an gerçekleştirdiğimiz ekonomik bir faaliyeti, herhangi birşeyden mahrum kalmadan gelecekte de aynı şekilde gerçekleştirebilmektir. “ İş ” kavramının sadece ekonomik tarafının değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel yönüyle bir bütün olarak ele alınmasıdır. Sürdürülebilirlik değerlerine bağlı kalan organizasyonlar, maliyetlerde azalma, verimlilikte artma ve müşteri bağlılığı gibi önemli avantajlar sağlarlar. Atlı Enerji profesyonel sürdürülebilirlik hizmetleriyle, yönetmeliklere uymanızda, çevrenin korunması ve karbon emisyonlarınızı yönetiminde ve bunların paralelinde toplumla etkileşimizde organizasyonunuza yardımcı olaktadır.

Amacımız, müşterilermizin ihtiyaçlarını en güvenilir ve en ekonomik şekilde karşılarken aynı zamanda daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre için katkıda bulunmaktır.